Kazık Boruları

İSKELELERDE KULLANILAN KAZIK BORULARI
İskeleler genellikle eğimli deniz tabanı olan yerlerde, uygun derinliğe sahip noktalarda inşa edilir. Kazık iskeleler ayrıca liman girişlerinde gemilere yön vermek amacıyla da kullanılabilir.

DALGAKIRANLAR
Dalga etkilerini azaltmak suretiyle gemilerin limana güvenle demirlemesini sağlamak ve kıyı erozyonunu engellemek amacıyla inşa edilen yapılardır. Yapay limanlarda kullanıldığı gibi doğal limanlarda da uygulanabilir.

RIHTIM DUVARLARI YAPIMINDA KULLANILAN KAZIK BORULARI
Rıhtım yapıları boru kazık üzerinde açık, döşeme şeklinde imal edilebilirler.